Bestuurswissel

Waarde Reunisten en (oud)leden,

Het bestuur van  2019/2020 van Heerendispuut Abiogenesis heeft zich als volgt geconstitueerd:

N. Krouwel: Praeses

R. Kaelen : Griffier

P. Kastelein: Thesaurier